مرور برچسب

نی نی حمام

چگونه نوزادمان را بشوییم؟

نوزادان تا هنگامی که شروع به مصرف غذاهای جامد و خزیدن روی زمین نکرده اند، به استحمام بیشتر از یکبار در هفته نیاز ندارند. تنها کاری که باید انجام دهید…